Công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở mỗi đơn vị bầu cử

Thứ 4, 10.03.2021 | 09:56:02
183 lượt xem

Ngày 02/3/2021, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký Quyết định số 10 của Ủy ban bầu cử tỉnh “về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của mỗi đơn vị bầu cử”. 

Theo Quyết định, số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 là 14 đơn vị.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của mỗi đơn vị bầu cử như sau:

- Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Ninh Bình, dân số 71.036 người (gồm các phường: Đông Thành, Tân Thành, Vân Giang, Phúc Thành, Nam Thành, Ninh Khánh và các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Ninh Bình, dân số 60.669 người (gồm các phường: Thanh Bình, Nam Bình, Bích Đào, Ninh Phong, Ninh Sơn và xã Ninh Phúc) được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: Thành phố Tam Điệp, dân số 64.152 người (gồm các Phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tân Bình, Tây Sơn, Yên Bình và các xã: Quang Sơn, Yên Sơn, Đông Sơn), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Nho Quan, dân số 76.953 người (gồm thị trấn Nho Quan và các xã: Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thuỷ, Gia Lâm, Gia Tường, Đức Long, Lạc Vân, Phú Sơn, Thạch Bình, Đồng Phong, Lạng Phong, Yên Quang), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Nho Quan, dân số 74.857 người (gồm các xã: Cúc Phương, Văn Phong, Văn Phương, Văn Phú, Phú Lộc, Kỳ Phú, Phú Long, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc, Sơn Lai, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hoà), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Gia Viễn, dân số 60.947 người (gồm các xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Phương, Gia Vân, Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Trung), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Gia Viễn, dân số 61.562 người (gồm thị trấn Me và các xã: Gia Hoà, Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Vượng, Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Hoa Lư, dân số 72.992 người (gồm thị trấn Thiên Tôn và các xã: Ninh Giang, Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Hoà, Trường Yên, Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh An), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Yên Mô, dân số 60.853 người (gồm các xã: Khánh Thượng, Mai Sơn, Khánh Thịnh, Yên Phong, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Đồng, Khánh Dương, Yên Hưng), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Yên Mô, dân số 59.332 người(gồm thị trấn Yên Thịnh và các xã: Yên Từ, Yên Thành, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Thái, Yên Lâm), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Yên Khánh, dân số 69.422 người (gồm thị trấn Yên Ninh và các xã: Khánh Hoà, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Tiên, Khánh Lợi, Khánh Hải), được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Yên Khánh, dân số 80.003 người (gồm các xã: Khánh Nhạc, Khánh Hồng, Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thuỷ, Khánh Trung, Khánh Thành, Khánh Công, Khánh Thiện, Khánh Cường), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Kim Sơn, dân số 89.072 người (gồm: Thị trấn Phát Diệm và các xã: Xuân Chính, Chất Bình, Hồi Ninh, Kim Định, Ân Hoà, Hùng Tiến, Như Hoà, Quang Thiện, Đồng Hướng, Kim Chính, Thượng Kiệm), được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Kim Sơn, dân số 96.493 người (gồm: Thị trấn Bình Minh và các xã: Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc, Lai Thành, Định Hoá, Văn Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Cồn Thoi, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông), được bầu 05 đại biểu./.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan