Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên

Thứ 3, 29.09.2020 | 15:02:34
539 lượt xem
Thái Nguyên cần coi công tác thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (29/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng, Nhà nước đã đến dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tỉnh Thái Nguyên

Theo ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Hầu hết các phong trào đều được triển khai một cách sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 11,1%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm. Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi, chính sách xã hội đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm giảm 10,03%, bình quân giảm 2,06%/năm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua. Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua và lưu ý một số vấn đề.

Đó là: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua là việc làm thiết thực. Mỗi người cố gắng làm tốt và làm tốt hơn công việc của mình vì lợi ích của bản thân, của những người thân, của cộng đồng và của đất nước, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các phong trào thi đua phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần phải chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bởi vì “nếu công tác thi đua là gieo trồng, thì công tác khen thưởng là thu hoạch”; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Chú trọng việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Quốc hội trao trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng một số tập thể và cá nhân của tỉnh

"Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ngay sau Đại hội hôm nay, cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình được phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh. Phấn đấu trong 5 năm tới, ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến, tiêu biểu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng. Chúng ta phải phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng một số tập thể và cá nhân của tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống tỉnh

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống tỉnh. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội viết dòng chữ: “Nhân dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, Đoàn công tác của UBTV Quốc hội đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, đã luôn động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Các thế hệ người Việt Nam mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chúc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển giàu đẹp, xứng danh là “Thủ đô gió ngàn”./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan