Lãnh đạo một số quốc gia gửi điện, thư chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Thứ 6, 14.08.2020 | 15:04:22
383 lượt xem
Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, BCHTƯ Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Hàn Quốc, lãnh đạo Cộng hòa Nicaragua (Ni-ca-ra-goa), lãnh đạo Vương quốc Thái Lan, lãnh đạo Cộng hoà Nam-mi-bi-a, lãnh đạo Cộng hoà Ả-rập Xa-ra-uy Dân chủ, lãnh đạo các Đảng đã gửi Điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong điện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu; cho rằng đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, cống hiến cả đời vào sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Che In) đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, thay mặt cho Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam, gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Sandino (Xan-đi-nô), Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra (Đa-ni-ên Oóc-tê-ga Xa-a-vê-đra) và Phó Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Rosario Murillo (Rô-xa-ri-ô Mu-ri-giô) đã đồng gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Pra-dút Chan-ô-cha (Prayut Chan-o-cha) đã gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Đon Pra-mắt-vi-nai (Don Pramudwinai) đã gửi Điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong các Điện, lãnh đạo Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho sự nghiệp phát triển và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam, được nhân dân Việt Nam và toàn khu vực ghi nhận.

Chủ tịch Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi, Tổng thống Cộng hoà Nam-mi-bi-a Ha-ghê Gót-phờ-rai Ghê-in-gốp (Hage Gottfried Geingob) đã gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Xa-ha-ra, Tổng thống Cộng hoà Ả-rập Xa-ra-uy Dân chủ Bra-him Ga-li (Brahim Ghali) đã gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

* Lãnh đạo các Đảng đã có Điện và Thư chia buồn gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, trong đó có:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) Jesús Faria (Hê-xút Pha-ri-a) và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (JuventudPSUV) Rander Pena (Ran-đê Pê-nha) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Mặt trận giải phóng Farabundo Marti (Pha-ra-bun-đô Mác-tin) (FMLN) El Salvador (En Xan-va-đo) Sigfrido Reyes (Xích-phờ-ri-đô Rây-dết)) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch, Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil  (PCdoB) Walter Sorrentino (Oan-tơ Xô-ren-ti-nô) đã gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phong trào cánh tả thống nhất (MIU) Dominicana Miguel Mejia (Mi-ghen Mê-hi-a) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) Juan Castillo (Hoan Cát-xti-giô) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Guillermo Teillier (Ghi-giê-rờ-mô Tây-li-ê) đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza (I-gơ-na-xi-ô Mên-đô-xa) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Argentina (PCA) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Đo-rai-xam-my Ra-gia (Doraisamy Raja) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Pa-le-xtin Ba-xam Xan-hi (Bassam Salhi) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Chủ tịch Ra-gia-be-li-xơn An-đơ-ri-an-xoa (Rajaobelison Andriantsoa) và Phó Tổng Thư ký Ra-cô-tô-ma-he-pha M-han-tra (Rakotomahefa Mihantra) của Đảng Đại hội Độc lập Ma-đa-ga-xca đã đồng gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(Theo dangcongsan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư- Chủ tịch nước gửi Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Tổng Bí thư- Chủ tịch nước gửi Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Quốc khánh đến Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.
12 giờ trước
63 lượt xem
Hôm nay, Thủ tướng Việt Nam-Lào chủ trì Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ hai nước

Hôm nay, Thủ tướng Việt Nam-Lào chủ trì Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ hai nước

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thoonglun Sisulith dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Lào tới thăm Việt Nam.
24 giờ trước
96 lượt xem