Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ 6, 31.07.2020 | 18:28:32
908 lượt xem

Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2020).

Các đại biểu dự gặp mặt (Ảnh: Báo NB)Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, UVBTV Tỉnh ủy, nguyên UVBTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo tỉnh 

Diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo của Đảng do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa trình bày khẳng định: Trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng tiên phong "đi trước, mở đường", góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới của đất nước. Cùng với các thế hệ cán bộ Tuyên giáo cả nước, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của ngành; chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Toàn ngành đã tập trung tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm ngày càng nghiêm túc, kịp thời, phù hợp và hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; ngành Tuyên giáo đã tập trung tham mưu cho cấp ủy từ tỉnh đến huyện đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong hình mới. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí, xuất bản được chú trọng. Việc định hướng thông tin, tư tưởng chính trị và dư luận xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ có nhiều đổi mới. Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, cùng nhiều Cờ thi đua và phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, tâm huyết, niềm tin cũng như quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, là lực lượng tin cậy của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi gặp mặtPhát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng những thành tích mà ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đạt được, trân trọng cảm ơn sự đóng góp, cống hiến của các thế hệ làm công tác tuyên giáo cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà trong suốt 90 năm qua. Những kết quả này đã góp phần trực tiếp, tích cực, quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả to lớn đã đạt được trong thời gia qua; đồng thời tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ động, kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo. Công tác tuyên truyền phải bám sát, phù hợp thực tiễn; thường xuyên định hướng dư luận đúng đắn, nắm chắc tình hình tư tưởng và kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...  Đồng thời phải khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều; tăng tính thuyết phục và phải đi vào giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm. 

Tập trung những vấn đề mới, khó, nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo; lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, dẫn dắt, định hướng dư luận, đặc biệt trong môi trường mạng xã hội. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội... 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần quan tâm công tác cổ động để cổ vũ, động viên, khích lệ, khơi nguồn động lực để quần chúng sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngành Tuyên giáo phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, vì vậy đồng chí đề nghị các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị phải trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, cần đầu tư, quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyên giáo, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân đang quan tâm. 

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc lực lượng làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ và trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 5 đồng chí có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu