Nhớ mãi lời Bác dạy

3 tháng trước
402 lượt xem

Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

3 tháng trước
618 lượt xem

Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

4 tháng trước
499 lượt xem

Tấm lòng của Bác với Thương binh, Liệt sĩ

4 tháng trước
564 lượt xem

Để Bác quạt

5 tháng trước
579 lượt xem

Học cách làm báo của Bác Hồ

6 tháng trước
635 lượt xem

Dành cho các cháu

6 tháng trước
810 lượt xem

Thường ngày Bác yêu trẻ con một cách lạ

6 tháng trước
687 lượt xem

Học Bác để trở thành “thợ khéo” khi dùng cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dùng người cũng như dùng gỗ. Thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được”...
7 tháng trước
1,217 lượt xem

Ngăn nắp và trật tự

8 tháng trước
571 lượt xem

Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc

8 tháng trước
725 lượt xem

Một chuyến đi công tác của Bác Hồ

8 tháng trước
726 lượt xem

Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ

8 tháng trước
646 lượt xem

Là Công an thì phải luôn tỉnh táo

9 tháng trước
651 lượt xem

Một bữa ăn tối của Bác

9 tháng trước
843 lượt xem

Thời gian quý báu lắm

9 tháng trước
523 lượt xem