Bác Hồ với mùa xuân thành lập Đảng

6 ngày trước
52 lượt xem

Tôi là người Cộng sản như thế này!

11 ngày trước
53 lượt xem

Đi làm ruộng cùng nông dân

2 tháng trước
70 lượt xem

Cảnh giác với "Đạn bọc đường"

2 tháng trước
58 lượt xem

Phải bảo vệ từng cành cây

2 tháng trước
48 lượt xem

Giờ nào việc nấy

2 tháng trước
56 lượt xem

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2 tháng trước
56 lượt xem

Tấm lòng rộng mở của Bác Hồ

2 tháng trước
93 lượt xem