Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Thứ 3, 07.07.2020 | 17:01:03
328 lượt xem

Chiều 7/7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Tô Văn Từ, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện theo quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng. Nổi bật là UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền liên quan đến các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, BTV cấp ủy quản lý; nhân sự cấp ủy, đại biểu đi dự Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức Đảng, đảng viên; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần tăng cường đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Tô Văn Từ, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tô Văn Từ đề nghị trong 6 tháng cuối năm, UBKT các cấp quán triệt nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp mình. Đặc biệt phải thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, khi cần thiết thì thực hiện kiểm tra cách cấp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Rà soát triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2020 đã đề ra. Sau Đại hội Đảng bộ cấp mình, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT và của cấp ủy khóa mới; sớm có kế hoạch  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu