[Infographic]: Số lượng, cơ cấu Ủy ban Kiểm tra trực thuộc Trung ương

Thứ 4, 11.03.2020 | 09:17:38
255 lượt xem

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành văn bản số 08-HD/UBKTTW ngày 14/2/2020, hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(Theo dangcongsan.vn)

  • Từ khóa