​​​Tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 3, 16.03.2021 | 15:46:06
232 lượt xem
Sáng nay (16/03), tại trụ sở Chính phủ, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức. Đây là một sáng kiến, một mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ này. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các thành viên Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.Năm 2016, để chấm dứt tình trạng “bắn chỉ thiên lên trời”, “trên bảo dưới không nghe”, đáp ứng yêu cầu quan điểm chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang thực thi, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ được thành lập để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Sau 5 năm hoạt động tích cực, Tổ đã góp phần giảm tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với thời điểm thành lập Tổ. Tỷ lệ đề án chưa trình đến hết tháng 2/2021 chỉ còn 0,5%, bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước. Số văn bản chậm ban hành giảm thấp nhất từ trước đến nay. Nhiều hạn chế, tồn tại của các bộ, cơ quan địa phương được kiểm tra và cơ bản được khắc phục, lãnh đạo quyết liệt và sâu sát hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như triển khai thực hiện các kiến nghị của tổ công tác. 

Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được đôn đốc thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách được tháo gỡ, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời biến các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về nhiệm vụ và định hướng hoạt động trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Tổ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc với phương châm “hợp tác, thân thiện, thẳng thắn, cùng phối hợp thực hiện công việc chung”; tiếp tục hoàn thiện phương pháp hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp trong đó lấy tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ làm trung tâm. 

Các bộ, cơ quan địa phương không được chủ quan, sớm bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà cần tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không để nợ đọng nhiệm vụ; cần có những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đảm bảo khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, hành chính hóa trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan