Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15.03.2021 | 10:55:16
222 lượt xem
​Sáng 15.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, đây là phiên họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.

Về cho ý kiến vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận để làm sâu sắc, toàn diện hơn, bảo đảm phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, làm nổi bật những đổi mới, bài học kinh nghiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV. Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị để chuyển giao cho nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họpTại Kỳ họp thứ Mười một tới, Quốc hội sẽ dành thời gian tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh của Nhà nước. “Do đó công tác nhân sự được cho ý kiến tại Phiên họp thứ 54 phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm việc tiến hành tại kỳ họp được chặt chẽ đúng quy trình, bảo đảm các thủ tục, đạt được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một.

(Theo daibieunhandan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu