Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2021

Thứ 6, 26.02.2021 | 16:38:45
228 lượt xem

Chiều 26/02, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với 9 đơn vị trong Khối các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. 

Quang cảnh hội nghịVới tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng đã ký kết giao ước thi đua cùng nhau thực hiện những nội dung: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh, cơ quan phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các cơ quan trong Khối.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền các điển hình tiến tiến, nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong Khối có phẩm chất đạo đức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.    

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua Tại hội nghị, khối đã trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020./.

Phương Loan (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan