Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước

Thứ 4, 09.12.2020 | 20:35:30
374 lượt xem
Chiều nay, tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ 10.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần tăng cường đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, thực thi công vụ, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Bác, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã được phát động và triển khai sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nội dung và hình thức ngày càng đổi mới, phong phú, hiệu quả, bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực; gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước và đời sống Nhân dân; tích cực tham gia các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng cộng đồng, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Bên cạnh đó là những tấm gương sáng tiêu biểu về sự hy sinh quên mình, tận tâm, tận tụy, gắn bó máu thịt, hết lòng phục vụ nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Đặc biệt, chúng ta không thể quên được hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, hình ảnh những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội dầm mình trong mưa, lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để nhường chỗ ăn, nghỉ, giúp người dân vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ… và còn rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi với đời thường, những điển hình tiên tiến với nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trong cộng đồng".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm vừa qua; chúc mừng những thành tích của các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; hoan nghênh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, Nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong cả nước, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm; có nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn với các chủ đề phù hợp, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương và đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt.Chủ tịch Quốc hội cho rằng: "Chúng ta phải thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tăng cường đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Trong đó, cần quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, thực thi công vụ, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội."

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc hôm nay cần tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa; với việc tìm ra được nhiều giải pháp độc đáo, tạo giá trị cho đơn vị, ngành, địa phương mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển và có thu nhập cao./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan