Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 4, 09.12.2020 | 09:19:59
1,506 lượt xem

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp .

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã tới dự. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp sáng 9/12** HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Văn Điến. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đinh Văn Điến và thông qua dự thảo Nghị quyết.

Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu: đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Quang Ngọc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và các đồng chí được bầu giữ các chức danhTiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch.

Sau đó, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường biểu quyết nhất trí thông qua danh sách 2 đồng chí để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là các đồng chí: Trần Song Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Trần Song Tùng và đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các đồng chí vừa trúng cử phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND tỉnh đã bầu đảm nhận trọng trách lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIV.

08h34': Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họpĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy điểm lại những thành công của tỉnh trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua và khẳng định đó là những thành quả hết sức cơ bản, có ý nghĩa to lớn. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đồng bào các tôn giáo, các dân tộc; đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ cũng như trong năm vừa qua.

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh bám sát tư tưởng, tầm nhìn, những định hướng quan trọng, những điểm mới, 3 khâu đột phá, 6 chương trình công tác trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để cụ thể hóa thành các nghị quyết, các chính sách cho cả nhiệm kỳ 5 năm cũng như để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cho nghị quyết kỳ họp lần thứ 21 mà HĐND tỉnh sẽ thông qua. Thể hiện khát vọng mạnh mẽ hướng tới mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là trung tâm du lịch quốc gia, tỉnh nông thôn mới và tự cân đối ngân sách.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng và đồng chí Nguyễn Cao Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng bắt nhịp công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng chí Đinh Văn Điến, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên TUV, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ thông qua; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước nhân dân; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 ở mức cao nhất.

08h45': Các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời 3 nội dung: về việc thu hồi đất tại khu vực bến Đế, xã Gia Tường, huyện Nho Quan; dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hoa Lư; vấn đề giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Hồ Đồng Chương tại xã Kỳ Phú, Phú Long, huyện Nho Quan...

Đồng chí Phạm Quang Ngọc trả lời một số nội dung tại kỳ họp 

Cũng trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời các vấn đề liên quan.  

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời một số nội dung tại kỳ họp 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời một số nội dung tại kỳ họp 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời một số nội dung tại kỳ họp

Lãnh đạo Sở Du lịch trả lời một số nội dung tại kỳ họp

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn tại kỳ họp

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời chất vấn tại kỳ họpĐại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp 10h27': Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tọa kỳ họp kết luận phần chất vấn  trả lời chất vấnVề phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu, Chủ tọa kỳ họp đánh giá lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã đối thoại thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm, đã báo cáo giải trình khá đầy đủ những thông tin liên quan đến nội dung chất vấn; đồng thời nghiêm túc nhận những khó khăn, khuyết điểm của ngành mình, đơn vị mình và đưa ra giải pháp để khắc phục. Tuy vậy, một số nội dung trả lời mà cử tri bức xúc, đại biểu HĐND đã chất vấn nhiều lần qua các kỳ của HĐND tỉnh hiện nay vẫn chưa được giải quyết kết quả rõ nét và còn một số hạn chế. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã nêu, những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm có hiệu quả và những nội dung đã cam kết trả lời các chất vấn tại các kỳ họp trước và tại kỳ họp này.

10h38': Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung biểu quyết 20 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà điều hành nội dung biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp 11h37': Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các đề án, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết về công tác nhân sự. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn thực tiễn thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng phát biểu bế mạc kỳ họpĐồng chí Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Năm Du lịch Quốc gia 2021 tại Ninh Bình. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân, toàn quân để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xảy ra ở các cấp độ khác nhau.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

** Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:  

Thùy Chung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"

Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"

Trong chiến lược phát triển quốc phòng thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhắc tới vấn đề dân sự hóa quần đảo Trường Sa.
3 giờ trước
49 lượt xem
Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"

Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp thời gian qua tập trung nhiều vào những điểm "nóng"; kết luận và xử lý nghiêm sai phạm của đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao.
3 giờ trước
57 lượt xem
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã có 23 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến.
3 giờ trước
46 lượt xem
Khẩn trương hành động, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (*)

Khẩn trương hành động, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (*)

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu.
7 giờ trước
63 lượt xem
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện mạnh mẽ trước thiên tai, Covid-19

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện mạnh mẽ trước thiên tai, Covid-19

"Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ vừa qua, truyền thống yêu nước nồng nàn, tình nghĩa đồng bào sâu nặng, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ".
9 giờ trước
66 lượt xem
Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

Ông Hầu A Lềnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 27/1.
9 giờ trước
70 lượt xem
Quy trình 5 bước sẽ chọn được những nhân sự tài năng, đủ tâm, đủ tầm

Quy trình 5 bước sẽ chọn được những nhân sự tài năng, đủ tâm, đủ tầm

Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tin tưởng qua quy trình các bước sàng lọc chặt chẽ, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được bầu ra sẽ xứng tầm nhiệm vụ.
15 giờ trước
72 lượt xem