Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sự ra đời của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.
2 giờ trước
40 lượt xem
Xem thêm