Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

28.02.2021 | 07:44 AM

Đại biểu QH và HĐND: Người ứng cử lần đầu ít nhất tham gia trọn một khóa

27.02.2021 | 09:08 AM

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

24.02.2021 | 08:16 AM

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

23.02.2021 | 20:44 PM

Kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả

23.02.2021 | 15:17 PM

Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

21.02.2021 | 08:49 AM

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Cử tri không muốn bầu đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu

09.02.2021 | 09:17 AM