Đồng chí Nguyễn Thị Thanh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Khánh

11.02.2020 | 15:37 PM