​​​​Đồng chí Trần Hồng Quảng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Xuân Áng Ngoại, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư

15.11.2020 | 17:27 PM

​​​Đồng chí Trần Hồng Quảng dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Kim Sơn

11.02.2020 | 15:58 PM

Đồng chí Trần Hồng Quảng thăm, chúc Tết một số đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh

21.01.2020 | 17:05 PM