Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia

22.03.2021 | 14:15 PM

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia

03.08.2020 | 20:28 PM

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

20.06.2020 | 07:57 AM

Ra mắt Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

12.06.2020 | 14:21 PM

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

11.06.2020 | 10:40 AM

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

11.06.2020 | 08:36 AM