Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí

Thứ 5, 18.06.2020 | 14:47:40
108 lượt xem
Từ 2008 đến nay, ngành hải quan đã tiết kiệm khoảng 5,7 triệu USD chi phí cho các doanh nghiệp với C/O điện tử.

Theo Báo cáo của Tổng cục Hải quan, từ năm 2018 đến ngày 12/6 vừa qua, Việt Nam đã gửi 384.365 Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (C/O) trong khu vực ASEAN. Tính trung bình chi phí chuyển phát nhanh quốc tế, nếu sử dụng C/O giấy, sẽ mất khoảng 15 USD cho mỗi C/O giấy, số lượng C/O điện tử đã gửi đi tiết kiệm được khoảng 5,7 triệu USD chi phí cho các doanh nghiệp.

Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí (Ảnh minh họa: KT)Tính đến ngày 30/5 vừa qua, cả nước có 13 bộ, ngành tham gia kết nối với 198 thủ tục hành chính được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia lên tới 3,1 triệu bộ hồ sơ của trên 38.700 doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đã đưa Việt Nam vào nhóm các nước dẫn đầu thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. Kể từ năm 2015, Việt Nam là một trong 5 nước đầu tiên thực hiện trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử cùng với các nước tiên tiến trong khu vực như: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Hiện tại, Việt Nam đã chính thức kết nối cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước là: Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan./.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa