Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

Thứ 4, 20.05.2020 | 09:07:37
1,305 lượt xem

Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể. 

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa