Vẫn chủ yếu cắt giảm về số lượng điều kiện kinh doanh

Thứ 4, 18.03.2020 | 14:42:51
320 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ 3 năm qua giai đoạn 2017-2019, các bộ, ngành đã đơn giản khoảng 50% số điều kiện kinh doanh.

Việc giảm điều kiện kinh doanh giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng, việc cắt bỏ các điều kiện kinh doanh mới chủ yếu cắt giảm về số lượng nên vẫn chưa tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đến hết năm 2019, hơn 30 văn bản về điều kiện kinh doanh được ban hành, các điều kiện kinh doanh trùng lặp đã được cắt bỏ, chuyển điều kiện kinh doanh theo quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Trong khi đó, một số điều kiện kinh doanh được sửa đổi theo hướng giảm bớt yêu cầu, rà soát độc lập kết quả cắt giảm thực chất được khoảng 30%.

Cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, trong các quy định hiện hành vẫn còn các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý hoặc không có ý nghĩa về hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực tế là cắt giảm chủ yếu giảm mức độ về yêu cầu số lượng, hầu hết các lĩnh vực đơn giản hóa nhiều hơn là cắt bỏ, đơn giản hóa là giảm bớt yêu cầu. Song những yêu cầu này thì lại không có cơ sở cụ thể, cùng với đó là tiêu chí không rõ ràng. Điều kiện kinh doanh cắt bỏ chủ yếu chỉ cắt giảm về số lượng nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tồn tại, điều kiện nằm trong điều kiện.

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung nhận định, thời gian qua việc cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và các bộ ngành, nhưng hiện nay nhiều nội dung cải cách mang tính nửa vời.

Ông Nguyễn Đình Cung dẫn chứng: “Đơn giản hóa nhiều khi chỉ thay một cái tên bỏ một hồ sơ, nội dung gì đó trong hồ sơ - cũng là đơn giản hóa. Đây là cải cách theo hướng nửa vời, sau thời gian nó sẽ phục hồi lại, khi đó làm cho thị trường trở nên méo mó hơn, gia nhập thị trường với chi phí cao hơn, tiếp cận cơ hội kinh doanh kém bình đẳng hơn. Như thế làm giảm thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế”.

Để tạo đột phá về cải cách điều kiện doanh, theo các chuyên gia cần có những thay đổi về quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành. Đồng thời, giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của tiến trình cải cách để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan