UBND tỉnh thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 5, 11.03.2021 | 09:36:58
243 lượt xem

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, sáng 11/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh .

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh dự kiến giới thiệu người ứng cử và hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 10/3/2021.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 65 ngày 05/3/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó cơ cấu Lãnh đạo UBND tỉnh có 4 đồng chí (gồm: đồng chí Chủ tịch và 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã họp, thảo luận, thống nhất lập danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 đồng chí là: đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị cử tri nơi công tác, các đồng chí đều được 100% cử tri nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu 4 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh nói trên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; sáng tạo, quyết liệt trong quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phát luật của Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình công tác luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, trung thực, thẳng thắn, tạo sự đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, có trình độ năng lực và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh.

Hội nghị UBND tỉnh mở rộng để thảo luận, giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND tỉnh cũng thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối đối với các đồng chí vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thu Dung (nbtv.vn) 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan