Logo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020

Thứ 3, 24.11.2020 | 09:44:39
275 lượt xem

Các đơn vị báo chí, truyền hình có thể sử dụng Logo chính thức dưới đây của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020 để phục vụ tác nghiệp: 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu