Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 28.04.2020 | 09:11:19
1,274 lượt xem

Ngay sau hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2020, công tác phòng chống dịch CoVid-19 và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh buổi làm việc Trong quý I/2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch CoVid-19, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác phòng chống dịch CoVid-19 đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp bảo đảm theo đúng quy trình, quy định. Trong quá trình lãnh đạo đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, qua đó tạo điều kiện cho các cấp ủy chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và thống nhất trong toàn tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính và các quy định về nêu gương được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, tạo ra những chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm được đánh giá cao. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việcPhát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá: mặc dù chịu tác động lớn của dịch CoVid-19, nhưng Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kế thừa có hiệu quả những thành tích của những năm trước để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Đồng tình cao với các giải pháp, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch CoVid-19 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020. Phải nắm chắc diễn biến và dự báo thật tốt tình hình, thống nhất về tư tưởng, nhận thức, cố gắng, quyết tâm hơn nữa để đối diện và vượt qua khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp thành công theo 4 nội dung nêu trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng phương hướng trong nhiệm kỳ tới phải thật sự sát với tình hình, đặc điểm của tỉnh trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Ninh Bình phải đi lên từ tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh trong tương quan quốc tế, khu vực, vùng. Phát triển kinh tế xã hội bền vững, theo chiều sâu nhưng cũng phải đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Công tác nhân sự Đại hội phải được quan tâm theo hướng chọn cán bộ thật sự trong sáng, chính xác, dân chủ,  minh bạch, công khai, công tâm đáp ứng tình hình yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Về nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ninh Bình thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương, nhất là nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05, Quy đinh 08 về nêu gương và Quy định 205 về chấn chỉnh công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn, đẩy lùi được suy thoái. Bám sát tinh thần Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương, Ninh Bình cũng cần tích cực, chủ động, mạnh dạn và quyết liệt hơn trong sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả quan trọng là phải  tiết kiệm chi ngân sách và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó tỉnh cũng cần chú trọng phát triển Đảng, quan tâm công tác tôn giáo; tăng cường đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việcTrân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Thường trực, BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà hứa trong thời gian tới Thường trực, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cấp bách, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển, phòng chống dịch có hiệu quả, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu