Thư gửi hội nghị cán bộ y tế

Thứ 2, 22.02.2021 | 10:39:44
184 lượt xem

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác sĩ ở Nam về), các chú vui vẻ, khỏe mạnh, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực và làm cho tiến bộ.

 Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô chú thảo luận:

 - Trước hết phải thiệt thà, đoàn kết: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, đòan kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đòan kết giữa các cán bộ cũ và cán bộ mới, đòan kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ cán bộ, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc bởi vì công việc là địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh: Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô chú. Chính phủ phó thác cho các cô chú việc chữa  bệnh tật và giữ gìn sức khỏe đồng bào, đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. 

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, 

“Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng. 

- Xây dựng một nền y học của ta: Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì y học cũng như các ngành khác bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập, tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cũng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng.

 Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa trị bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô chú cũng nên quý trọng nghiên cứu và phối hợp Thuốc “Đông” và thuốc “Tây”.

 Mong các cô, các chú cô gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ.

 Chào thân ái và thành công.

 (Trích nguồn: cuốn Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2007)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan