Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Tràng An

Thứ 2, 05.04.2021 | 09:51:32
148 lượt xem

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được Unesco vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản thứ 8 của Việt Nam và di sản đầu tiên của Quốc gia theo tiêu chí hỗn hợp. Ngay sau sự kiện này, năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02 về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức cho nhân dân, khẳng định và phát huy vai trò hạt nhân của di sản góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/PS__BAO_TON_VA_PHAT_HUY_GIA_TRI_DI_SAN_NHAM_SUA.mp4

 


Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan

Tham khảo tour du lịch Ninh Bình nổi bật

Tham khảo tour du lịch Ninh Bình nổi bật

5 tháng trước
1,007 lượt xem
Ninh Bình làm mới sản phẩm để “giữ chân” du khách

Ninh Bình làm mới sản phẩm để “giữ chân” du khách

Nỗ lực kéo dài thời gian lưu trú của du khách đang là ưu tiên của du lịch Ninh Bình, thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm và liên kết với các địa phương lân cận.
6 tháng trước
1,364 lượt xem
Du lịch Tràng An bằng thuyền Kayak

Du lịch Tràng An bằng thuyền Kayak

10 tháng trước
1,738 lượt xem