Chuyển đổi hạng giấy phép lái xe B1, B2 sẽ được thực hiện như thế nào?

Thứ 4, 01.07.2020 | 14:53:29
150 lượt xem
Cách chuyển đổi bằng B1, B2... theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi đang gây nhiều tranh cãi, cách hiểu khác nhau.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa