Những cơ sở y tế được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19

Thứ 3, 24.03.2020 | 14:51:53
50 lượt xem
Tại tất cả các phòng xét nghiệm này, cán bộ xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa