Hội nghị lần thứ 3, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Thứ 4, 25.11.2020 | 16:31:50
463 lượt xem

Sáng nay 25/11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 3, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. 

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy,  UV BTV Tỉnh ủy, UV BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tỉnh ủy và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của UBND tỉnh; các đại biểu nhất trí đánh giá: Năm nay, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, biến đổi thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Dưới sự đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấpĐại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; Chủ động kiểm soát chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; Kinh tế tiếp tục phát triển, GRDP tăng 6,78%, thu ngân sách đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ (ước đạt 19.100 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2019, vượt 32,2% dự toán HĐND tỉnh); sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng NTM đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, trong năm, toàn tỉnh có thêm huyện Gia Viễn và 7 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã và 35 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt cải thiện; Xúc tiến đầu tư được quan tâm; quốc phòng- an ninh được tăng cường; công tác cải cách hành chính, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, hệ thống chính trị củng cố ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm một số kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; các lĩnh vực xây dựng NTM, thu ngân sách của tỉnh... Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào kết quả phát triển KT-XH nội dung về lãnh đạo quản lý đô thị, xây dựng NTM nâng cao; các quy định về nêu gương, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận.

Về phương hướng năm 2021, các đại biểu cơ bản nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tuy nhiên nhấn mạnh thêm nhiệm vụ chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2021 được tổ chức tại Ninh Bình; trong đó, cần rà soát lại các khu, điểm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng du lịch; Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo sản xuất và thu hút nhà đầu tư lớn ở nước ngoài vào lĩnh vực này; Rà soát, tiến tới lành mạnh môi trường thu hút đầu tư; đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, cân đối thu chi ngân sách của tỉnh. Trong sản xuất nông nghiệp cần tập trung quy hoạch nông nghiệp theo hướng sinh thái và nghỉ dưỡng; phát triển sản phẩm OCOP, trong đó đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ tại huyện Kim Sơn, Gia Viễn; tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghịĐối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; các đại biểu cơ bản nhất trí đánh giá trong 5 năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,03%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; đối ngoại mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biển tích cực… Hầu hết các mục tiêu phát triển KT-XH của nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thảo luận về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tới, một số đại biểu đề nghị xem xét, tính toán lại chỉ tiêu thu ngân sách từ nguồn đấu giá đất; xây dựng “bản đồ”, hướng đi cho kế hoạch thu ngân sách đến năm 2025; xác định tỷ lệ phân chia khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh; đề nghị xem xét cải tạo một số nút giao thông, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh và bổ sung nghiên cứu, quy hoạch hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất kỳ hạn 10 năm theo đúng Luật Đất đai; rà soát lại các dự án trên địa bàn nhằm đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến đối với việc đưa 3 xã của thành phố Ninh Bình lên phường hay đạt chuẩn NTM để đảm bảo các tiêu chí, tiến tới đưa tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn NTM năm 2024…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà thống nhất các ý kiến góp ý thảo luận tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là công tác bồi dưỡng đào tạo, nâng cao năng lực, đánh giá cán bộ. Xây dựng chủ đề công tác năm 2021; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các hội quần chúng; có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội cho các tổ chức, đoàn thể;

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bổ sung thêm chỉ tiêu đô thị hóa; chỉ tiêu giảm nghèo vào phương hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân; thống nhất xây dựng 3 xã của thành phố Ninh Bình đạt chuẩn NTM; tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển KT-XH; tăng cường công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững gắn với tự cân đối, bảo đảm đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Tập trung cho công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2021. Triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Đẩy mạnh CCHC, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Giao cho các sở ngành liên quan nghiên cứu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Về phát triển văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí giao Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu để phát huy giá trị lịch sử văn hóa con người Cố đô Hoa Lư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến trong hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, và bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu trong Báo cáo 5 năm để trình HĐND tỉnh quyết định.

** Cũng trong hội nghị sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với đồ án quy hoạch và kỳ vọng nếu được triển khai sớm sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về phát triển du lịch. Đồng thời cũng thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến yêu cầu vừa phát triển du lịch vừa đảm bảo công tác phòng, chống lũ, an ninh quốc phòng khu vực và của tỉnh vì theo đồ án quy hoạch, khu vực này có các cao điểm nằm trong thế trận phòng thủ quốc phòng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý lập quy hoạch, các điều kiện về tài nguyên con người, giá trị văn hóa lịch sử của Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình; cân nhắc về thời hạn thực hiện và vai trò của các ngành liên quan….

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghịKết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các đóng góp tại hội nghị, nhất là các ý kiến về thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ trên sông Hoàng Long, an ninh, quốc phòng và xây dựng thế trận phòng thủ, thiết kế hệ thống cầu vượt sông Hoàng Long; hoàn chỉnh đồ án, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị các cơ quan đơn vị coi đây là chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh liên quan đến Nghị quyết về phát triển du lịch, từ đó tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thực hiện. Đề nghị nhà đầu tư lấy kinh nghiệm từ việc xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An trước kia, tập trung nguồn lực thực hiện dự án này, xác định rõ tiến độ các phân kỳ để không bị chậm, muộn; trong quá trình xây dựng cần chú ý kết nối với các khu, điểm du lịch của khu vực và trên cả nước./.

 Thùy Trâm (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

​Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII hoàn thành nội dung chương trình đề ra, sáng 17/1. VOV giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
1 ngày trước
82 lượt xem
Hội nghị Trung ương 15: Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Hội nghị Trung ương 15: Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

​Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt là thông qua giới thiệu, bổ sung, đề cử nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước...
1 ngày trước
96 lượt xem
Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

​Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.
1 ngày trước
89 lượt xem
Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII của Đảng

Sáng nay (16/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
2 ngày trước
656 lượt xem