Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình

Thứ 3, 21.01.2020 | 15:43:17
757 lượt xem

Sáng 21/1, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghịThực hiện đề án “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 – 2020”, thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương tình OCOP, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã rà soát, hướng dẫn hoàn thiện và tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn cho Tổ giúp việc hội đồng tiến hành thẩm tra hồ sơ, đánh giá, chấm điểm dự thảo. Đã có 12 sản phẩm của 9 đơn vị đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm: Gốm Bồ Bát, tinh bột nghệ vàng, thêu ren truyền thống, mô hình du lịch cộng đồng Quèn Thờ, cơm cháy Linh Phương, rượu nếp cổ truyền, rượu chanh đào, rượu đòng đòng, rượu bách nhật, thủ công mỹ nghệ từ cói, cơm cháy Cố Đô, rau Khánh Thành.

 Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phải thật công tâm, chính xác. Thông qua đó, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất sản phẩm truyền thống, các sản phẩm đặc sản có lợi thế, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

 Các thành viên của hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá, chấm điểm và phân hạng cho các sản phẩm từ 3 sao trở lên theo thang điểm quy định. Đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng cấp tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 -2020./.

Đinh Huyền (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu