Hội nghị trực tuyến phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Thứ 4, 22.07.2020 | 17:29:34
251 lượt xem

Sáng 22/7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể Diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam, triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh BìnhDiễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 được tổ chức với mục đích kịp thời triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Trong đó xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội; ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. 

Tại Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55. Trong đó xác định rõ mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý. Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng./.

Thu Hường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu