Tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ 3, 21.07.2020 | 16:45:51
556 lượt xem

Sáng 21/7, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp và hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực các huyện, Thành ủy và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghịNhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục được kiện toàn, hoạt động nề nếp, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp. Việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ được chú trọng. Qua đó góp phần quan trọng giúp công tác tư pháp trong cả nhiệm kỳ được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả toàn diện…

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định những kết quả trong công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng, trực tiếp vào việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, duy trì ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp của các cơ quan tư pháp, cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án; không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; quan tâm đến các chế định bổ trợ tư pháp; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND và của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh tập trung xây dựng, bổ sung kế hoạch hoạt động, chương trình công tác, ưu tiên cho hoạt động cải cách tư pháp nhiệm kỳ tới, coi đây là gốc rễ, nền tảng xây dựng Nhà nước pháp quyền và sự tiến bộ xã hội trong giai đoạn tiếp theo./.  

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan