Lấy ý kiến vào Dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh

Thứ 4, 08.07.2020 | 17:59:33
284 lượt xem

Chiều 8/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

Quang cảnh hội nghị Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp vào 9 Dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết liên quan đến các nội dung: điều chỉnh quy mô, địa diểm, danh mục các công trình, dự án liên quan đến thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong năm 2020; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Tình hình thu, chi và sử dụng nguồn ngân sách dự phòng; sửa đổi một số quy định về mức thu, miễn, giảm, quản lý các khoản phí, lệ phí; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các ý kiến đã làm rõ thêm về nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết. Trong đó, nêu rõ sự cần thiết ban hành các nghị quyết; tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đề nghị các ngành, các địa phương có liên quan tiếp thu các ý kiến của đại biểu; tăng cường phối hợp, trao đổi, tiến hành rà soát, thống nhất, để mỗi dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo tính chính xác, khả thi cao, đúng các trình tự, thủ tục theo quy định./.

Trần Trung (nbtv.vn)

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu