Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 5, 02.07.2020 | 18:13:47
864 lượt xem

Chiều 2/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghịTrong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ. Tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách cán bộ theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện tốt công tác bố trí, điều động, sắp xếp cán bộ gắn với việc bố trí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền. Tập trung các giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm kế hoạch và chỉ tiêu được giao. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ . Tham mưu tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2020. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan