Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII

Thứ 4, 01.07.2020 | 15:42:04
109 lượt xem

Sáng 1/7, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12.

Quang cảnh kỳ họpTại kỳ họp lần này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, cơ quan tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Về tình hình 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tuy nhiên thành phố Tam Điệp vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. 

HĐND thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, chương trình công tác. Hiệu quả giám sát được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, giải quyết kiến nghị được chú trọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp HĐND thành phố đã thông qua 4 nghị quyết về phát triển kiên tế xã hội, thu chi ngân sách và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Phạm Chiến (nbtv.vn)

  • Từ khóa