Sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 3, 30.06.2020 | 16:45:14
328 lượt xem

Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ...       

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy. Các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở. Hơn 1000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tiếp tục được các cơ quan, địa phương, đơn vị duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo đề nghị: trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII . MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; phát huy cao độ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân thông qua việc thực hành dân chủ một cách minh bạch, công khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất dân chủ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ “Năm dân vận khéo” 2020. Trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo tổ chức tổng kết phong trào gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm; tăng cường tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu