Tỉnh đoàn lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Thứ 4, 17.06.2020 | 15:02:19
234 lượt xem

Sáng 17/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghịHội nghị đã ghi nhận 12 ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo báo cáo. Theo đó, các ý kiến nhất trí cao với nội dung, chủ đề Đại hội, bố cục chặt chẽ rõ ràng, nội dung đã phản ánh trung thực, khách quan, rõ nét những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. 

Các đại biểu cũng nhất trí cao với 14 mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Dự thảo và đề nghị đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, trong đó có kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên và vai trò của thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng; trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề nghị sửa đổi, bổ sung phương hướng hoạt động Đoàn trên cơ sở 3 phong trào, 3 chương trình đồng hành của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020; quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng; có giải pháp cụ thể hơn để phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; điều chỉnh một số số liệu, chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ hướng nghiệp, dạy nghề đối với đoàn viên thanh niên... 

Phương Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu