Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Thứ 5, 28.05.2020 | 16:00:36
810 lượt xem

Sáng 28/5, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm UBKT các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Danh Tuyên quán triệt nội dung kết luận số 57 ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; nghe lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 51 ngày 9/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; nghe đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Công Thanh quán triệt nội dung kết luận số 64 ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy quán triệt nội dung Thông báo số 156 ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và hướng dẫn số 07 ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng. Nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc triển khai nội dung Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và trình bày dự thảo chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị này. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: việc quán triệt triển khai nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để tạo thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong hành động của các cấp ủy, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là những nội dung lớn, quan trọng, cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay. Vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu kết luận hội nghịSau hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục học tập, quán triệt nội dung các văn bản theo tinh thần thiết thực, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai thực hiện; đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết các vấn đề xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng yêu cầu phải tiến hành chủ động, thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành và Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội ảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, phải phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh. Mặt khác, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của nhân dân, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục