13 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ 3, 09.06.2020 | 08:46:50
547 lượt xem

1. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

2. Nghị quyết về Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

3. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

4. Nghị quyết về Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Nghị quyết về Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

6. Nghị quyết về Điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

7. Nghị quyết về Quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư.

8. Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn.

9. Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2).

10. Nghị quyết về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình.

11. Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

12. Nghị quyết về việc Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

13. Nghị quyết về việc Chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

Như Quỳnh (nbtv.vn)

  • Từ khóa