Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV: thảo luận về một số dự án luật

Thứ 6, 22.05.2020 | 19:25:59
500 lượt xem

Ngày hôm nay (22/5), kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục họp trực tuyến và tiến hành thảo luận về một số dự án luật. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình Sáng nay, các đại biểu dành phần lớn thời gian để thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục có ý kiến về chất lượng làm luật và các vấn đề xoay quanh việc Quốc hội sớm xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. 

Buổi chiều, các đại biểu nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; nghe và thảo luận Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật . Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ chưa sửa đổi toàn diện Luật mà chỉ sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung thực sự có vướng mắc, bất cập./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu