Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị

Thứ 6, 03.01.2020 | 15:28:31
285 lượt xem

Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UV BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh BìnhHội nghị đã được nghe đồng chí Cao Đức Phát, UV BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban TT Ban Kinh tế Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng này của nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như thể chế, chính sách; chất lượng nguồn nhân lực; năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp; doanh nghiệp còn bị động;  khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị nêu rõ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; tạo môi trường, chính sách thuận lợi, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số của quốc gia trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển nguồn nhân lực; chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020./.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

  • Từ khóa