Thường trực BCĐ phòng, chống dịch CoVid-19 tỉnh triển khai các nhiệm vụ tiếp theo

Thứ 6, 17.04.2020 | 14:22:39
397 lượt xem

Chiều 16/4, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với Thường trực BCĐ, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh hội nghịTrong thời gian qua, đặc biệt là 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch CoVid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh này vẫn đang diễn biến phức tạp; trong khi tỉnh Ninh Bình được xếp vào nhóm các địa phương có nguy cơ cao mắc dịch bệnh CoVid-19. Đáng chú ý, gần đây xuất hiện 1 bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là phòng, chống dịch tại khu dân cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trước mắt thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, đến hết 22/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xa, huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất, công trường phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại công sở; tăng cường họp trực tuyến.

Phát huy vai trò tích cực của tổ công tác các cấp, nhất là cấp xã trong công tác phòng, chống dịch. Giao Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CoVid-19, cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn thể nhân dân cần có trách nhiệm với cộng đồng.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 42, ngày 9/4/2020 của Chính phủ “Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid-19” với nguyên tắc bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CoVid-19 tại địa phương, đơn vị./.

Mai Dung (nbtv.vn)

  • Từ khóa