Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020

Thứ 6, 27.12.2019 | 16:01:12
182 lượt xem

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình Thực hiện phương châm "Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng thông tin", năm 2019, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước; đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật: Luật Thanh niên và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt kết quả tích cực, đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà roát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ. Từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế trên 50.500 người; tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước hiện còn 253.500 người, giảm 8,6%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chính sách tiền lương; thi đua - khen thưởng được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, ngành tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tại hội nghị, đại biểu phát biểu làm rõ những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm qua, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, thực hiện chính sách tiền lương, cải cách hành chính và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2020, trọng tâm chỉ đạo, điều hành là đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện thí điểm phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là ngành giáo dục và y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành./.

Phương Loan (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu