Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019

Thứ 6, 27.12.2019 | 08:47:47
385 lượt xem

Ngày 26/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Tới dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường, quản lý khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tài nguyên môi trường được quan tâm qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên môi trường. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, trong năm đã giải quyết được 49.604 hồ sơ.

Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật và trình HĐND tỉnh thông qua 7 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ từng bước được chấn chỉnh và tăng cường; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, biển đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu được quan tâm, chú trọng. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho 3 mỏ, quyết định đóng cửa 11 mỏ; cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 6 tổ chức, thẩm định hồ sơ, cấp 57 giấy phép tài nguyên nước... Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 36 dự án. Công tác thanh tra được tăng cường, chất lượng, hiệu quả. Qua 30 cuộc kiểm tra ở lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 59 tổ chức, xử phạt trên 3,1 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã đạt được trong năm qua. Nhờ sự thống nhất, giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tích cực và quan trọng vào hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ các hoạt động đấu giá đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đã tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư, gia tăng sản xuất công nghiệp.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc đề nghị trong thời gian tới cần nhận thức vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành, quản lý đa lĩnh vực, tất cả các lĩnh vực đều liên quan đến quyền, tiền, sức khỏe của từng cá nhân, tổ chức. Bởi vậy, nếu không có phương pháp tốt, hướng đi dài hơi sẽ có những tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, hoạt động đất đai, môi trường bị “tắc” thì sẽ trì trệ các dự án đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, ngành cần chú trọng công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định, kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng đảm bảo tinh gọn, sắp xếp đội ngũ đúng vị trí việc làm.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa ngành với các cấp, ngành cần giải quyết các vấn đề một cách dứt điểm, nhất là ở lĩnh vực đất đai và khoáng sản. Công tác đo đạc, quản lý hồ sơ địa chính là vấn đề gốc của quản lý đất đai, thời gian tới ngành cần phải lập đề án tổng thể cho toàn tỉnh, tìm giải pháp cho vấn đề đo đạc cấp chứng giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, đưa ra bản đồ hiện trạng vấn đề kiểm kê đất đai và chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện ô nhiễm môi trường phải xử lý nghiêm. Thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Thanh Thu (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu