Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 2021-2022

Thứ 5, 08.04.2021 | 15:36:12
140 lượt xem

Sáng 8/4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện uỷ Nho Quan tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 2021-2022 hệ không tập trung cho 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Tham gia khóa học gồm 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nho QuanKhoá học diễn ra trong 18 tháng, với chương trình đào tạo gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Thông qua khóa học để trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất nhằm củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tư duy lý luận, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện./.

Thu Dung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan