Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 6, 02.04.2021 | 18:17:27
293 lượt xem

Chiều 02/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021 - 2025. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo  Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/CHAO_DAU_DEM_KY_KET_CHUONG_TRINH_PHOI_HOP_CONG_TAC_DAN_VAN_T_NHUNG_SUA.mp4

 Trong 5 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo và dân tộc. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền; kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang cảnh hội nghị2 đơn vị cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng mới các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tính đến tháng 12/2020 toàn tỉnh có 1.045 mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

Công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt; phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, phản ánh một số vướng mắc, hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp 5 năm qua; cũng như đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp trong việc vận động thành lập các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; việc thực hiện chủ đề công tác năm, thực hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghịPhát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua. Từ đó đã tác động đến việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Đồng chí đề nghị trong chương trình phối hợp thời gian tới cần chọn một số nội dung có tính chất nổi bật, trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, từng năm để tập trung thực hiện; Ban Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; tham mưu tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợpTại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa 2 đơn vị giai đoạn 2021 - 2025.  Trong đó tập trung vào việc phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, đề án, dự án, phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của tỉnh…

Tuyết Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu