Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Thứ 6, 26.03.2021 | 14:49:57
268 lượt xem

Sáng nay (26/3), đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động tại 8 bộ phận một cửa cấp huyện và 27 bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể để triển khai tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo Nghị định 61, nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong lĩnh vực này.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Cải cách hành chính là biện pháp nhằm công khai minh bạch nền hành chính phục vụ nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác. Với ý nghĩa đó, tỉnh thể hiện rõ quan điểm, quyết tâm cao thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và hoạt động tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Trong đó đề nghị các cấp, các ngành có liên quan phối hợp xây dựng chương trình tập huấn cụ thể, chi tiết, triển khai tới tất cả các cấp từ tỉnh đến xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại các đơn vị trong việc triển khai chương trình cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận một cửa. Qua đó chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được và có biện pháp khắc phục. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi để người dân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả./. 

Tuyết Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu