​​​​Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến về một số chính sách đối với cán bộ

Thứ 4, 17.03.2021 | 15:50:39
313 lượt xem
Sáng ngày (17/3), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến về một số chính sách đối với cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã thảo luận về phương án xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách cán bộ theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình.Theo đó, trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; Bộ luật Lao động năm 2019 và xuất phát từ tình hình thực tiễn, các đại biểu tập trung thảo luận về: Căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn để xác định tuổi bổ nhiệm; quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu trong việc xác định tuổi bổ nhiệm; nhiều đại biểu cho rằng việc xác định tuổi bổ nhiệm phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng theo thẩm quyền quy định; đồng thời, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đặt lợi ích chung, lợi ích Quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; bảo đảm đồng bộ, công bằng, nhất quán, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc xác định tuổi bổ nhiệm nên lấy tuổi nghỉ hưu được tăng thêm theo lộ trình để làm cơ sở, không thực hiện cách tính cộng dồn, ứng trước. 

Thảo luận về vấn đề này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhất trí quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu xác định tuổi bổ nhiệm cũng phải thực hiện theo lộ trình tương ứng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Đồng thời đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành quy định về tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo ổn định trong công tác cán bộ. Hiện nay, theo Hướng dẫn số 15 và hướng dẫn số 06 của Ban tổ chức Trung ương về quy hoạch cán bộ, các tỉnh đang tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và phải hoàn thành trong quý I năm 2021. Vì vậy, đồng chí Trần Hồng Quảng đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định này để làm cơ sở cho các tỉnh triển khai công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo tiến độ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, dân chủ của các đại biểu với tinh thần vì lợi ích chung, lợi ích Quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết. Những ý kiến góp ý này được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, tiếp thu làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề hội nghị vừa thảo luận./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan