Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII

Thứ 7, 09.01.2021 | 15:50:25
447 lượt xem

Sáng 9/1, Ban Nội chính trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, nhìn lại kết quả công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các thành viên BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đội ngũ cán bộ ngày càng được củng cố, kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện; vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng ngày càng được nâng cao. Ngành đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện, thể chế về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đã sâu sát, cụ thể, bản lĩnh, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Ngành cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan, thận trọng, chính xác trong tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực BCĐ cải cách tư pháp Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đi vào nền nếp, bài bản, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 BCĐ và các Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, qua đó thúc đẩy các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ XII vừa qua có đóng góp quan trọng của các cơ quan Đảng, trong đó có Ban Nội chính trung ương – cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Nhấn mạnh bối cảnh, yêu cầu, những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới, đồng chí đề nghị trong năm 2021, ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cần tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phát hiện xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế để công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật, có bước đột phá trong nhiệm kỳ XIII và tiếp tục khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ không ngừng, không nghỉ, không chùng xuống. Trước mắt là tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng. 

Ngành phải chủ động, hành động quyết liệt hơn, chú ý các biện pháp phòng ngừa để người có chức, quyền không thể, không muốn tham nhũng. Cần quan tâm công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phải chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương lãnh đạo chỉ đạo, giữ vững an ninh quốc phòng quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ban Nội chính trung ương phải tham mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế; phải không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng có trình độ, bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, thật sự liêm chính đúng như những bao công trong thời đại mới. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành Nội chính Đảng vững mạnh về mọi mặt, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện để ngành Nội chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ban Nội chính trung ương và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên BCĐ trung ương về phòng chống tham nhũng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan