Thủ tướng: Quản trị hiệu quả chứ không phải họp suốt mà không ra sản phẩm

Thứ 3, 29.12.2020 | 14:57:52
346 lượt xem
"Một câu hỏi đặt ra là quản trị thế nào để một địa phương, một ngành có hiệu quả, hay chúng ta chỉ họp suốt và không có sản phẩm" - Thủ tướng đặt vấn đề và yêu cầu tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn trên cơ sở kiểm tra, đôn đốc.

Sau hơn một ngày làm việc, kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương vào sáng 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, ngành không được im lặng trước các kiến nghị của địa phương.

Chủ đề 12 chữ của năm 2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hội nghị đã vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng, gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục phấn đấu thực hiện để đưa đất nước phát triển.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến nêu ra tại hội nghị để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký ban hành, làm cơ sở để ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị.Khái quát lại các ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá, chưa bao giờ hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, ngành đều nhất trí, đồng thuận cao như hội nghị này, nhất là về đánh giá kinh tế xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2021 và thời gian tới.

"Trước hết, về đánh giá kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm  2016-2020, tôi nêu lại hai câu thể hiện khái quát nhất, sâu sắc nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị hôm qua. Câu một: Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua, với những kết quả, thành tích đặc biệt. Câu hai: Những kết quả, thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016-2020) và là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày ngay” - người đứng đầu Chính phủ nói.

Dù đạt được kết quả tích cực, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, bởi đất nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua, như tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn, cơ cấu lại nền kinh tế chất lượng chưa cao; kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ trong nhiều ngành, lĩnh vực đời sống còn chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Vẫn còn tình trạng tham nhũng, lãng phí ở một số nơi. Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn, thách thức. Tội phạm tệ nạn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận diện rõ các thách thức, nguy cơ này để có biện pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2021 và 5 năm tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chủ đề của năm 2021 là: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng phát triển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức và biến thách thức thành cơ hội phát triển ở mọi ngành và mọi địa phương.

Thứ hai là phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và quyết tâm cao, với niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển hơn nữa. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển về tầm nhìn để 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Phải tăng tốc từ 2022 trở đi

Khát vọng tương lai, mục tiêu trước mắt là vậy, nhưng Thủ tướng cho rằng, nếu mọi cấp, mọi ngành không có tâm huyết, không có sáng tạo, thiếu sự lăn xả, hy sinh sẽ khó thành công. Bởi thực tiễn lịch sử phát triển của nhiều nước cho thấy, chính yếu tố ý chí, khát vọng, tinh thần và sự quyết tâm đóng góp có ý nghĩa quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong khi đây chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta mà mỗi chúng ta cần phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển. 

Toàn cảnh Hội nghị Chính phủ với các địa phương.Thủ tướng nêu nhiệm vụ cụ thể là phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách, nhất là về tài khóa và tiền tệ, để tiếp tục nhất quán thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế; duy trì phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô mà chúng ta đã dày công xây dựng suốt 5 năm qua. 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế: “Tôi xin nói lại, “cỗ xe tam mã” vận hành đồng bộ, quyết liệt đó là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu vẫn đặt ra trong từng bộ, ngành, địa phương và phạm vi quốc gia. Chúng ta biết 1% GDP tăng trưởng giải quyết tới 300 nghìn việc làm. Chúng ta đã trình Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội thống nhất tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 6%  năm 2021. Thực tế khi thảo luận có ý kiến cho rằng nên đặt thấp hơn, khoảng 5,5%, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên cao hơn, khoảng 6,5% đến 7%. Nhiều tổ chức quốc tế còn dự báo khoảng 6,8-7%. Thậm chí có tổ chức còn dự báo trên 8%”.

Trước tình hình thực tế và yêu cầu phát triển Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành đạt khoảng 6,5% cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn 2022 trở đi. Các địa phương đều đạt mức phấn đấu cao hơn để đưa đất nước tiến nhanh hơn. 

Đặt vấn đề tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tăng chất lượng tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần dựa trên những lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ thông tin; y tế mà nhất là ghép tạng; nông nghiệp sạch, công nghệ cao; du lịch dịch vụ, từ đó để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với mặt bằng chung của thế giới. Phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp với các ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả. 

Trong quá trình đó, cần triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng với những nội hàm mới phù hợp với tình hình mới. 

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh thể chế là yếu tố nền tảng là điều kiện tiên quyết, nhất là về đầu tư kinh doanh, đất đai, hạ tầng. Đối với vấn đề đổi mới quản trị quốc gia, tạo thuận lợi cho phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, địa phương, nhất là các lãnh đạo chú trọng đổi mới quản trị quốc gia. Tiếp tục xây dựng bộ máy Nhà nước, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương và phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương.

"Một câu hỏi đặt ra là quản trị thế nào để một địa phương, một ngành có hiệu quả, hay chúng ta chỉ họp suốt và không có sản phẩm. Nhiều địa phương lúng túng không biết cách làm phù hợp. Sau Đại hội, Chính phủ mới cần tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các cấp. Chính quyền cấp tỉnh cần tiếp tục phân cấp tốt hơn trên cơ sở kiểm tra, đôn đốc và có một thể chế quy định cho các ngành và các địa phương” - Thủ tướng nêu rõ.

Đối với phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là những yếu tố nền tảng quan trọng nhất quyết định đến việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Do đó, các địa phương phải làm ngay hai việc, một là mặt bằng cho phát triển sản xuất; thứ hai là nguồn nhân lực để đón bắt dòng đầu tư mới. 

Đối với kết cấu hạ tầng, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động đến nhiều địa phương cả nước ta. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát lệnh khởi công Cảng Hàng không quốc tế Long Thành cũng như một số công trình giao thông trọng điểm phía Nam, một số công trình trọng điểm giao thông liên vùng ở phía Bắc, đặc biệt ở vùng Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn. 

Đối với công tác cải cách hành chính thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Một hệ thống gần dân, lắng nghe dân, phục vụ dân, từ công an xã đến cán bộ trung cấp, cao cấp của huyện, của tỉnh và các bộ, ngành. Đi liền với đó đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác thông tin và truyền thông, phát huy vai trò của công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

"Dễ vạn lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong" nên chúng ta phải chú ý 100 triệu dân là sức mạnh khổng lồ trong thời đại mới” - Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý trong quá trình phát triển cần phải quán triệt mỗi thành quả công cuộc đổi mới đều là vì phục vụ nhân dân. Do đó, cần trọng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững, bao trùm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Kiên quyết không đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm, không có Formosa thứ hai xảy ra… 

Để bắt tay ngay vào việc, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh phải ban hành Kế hoạch hành động cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình trước 20/1/2021. Đặc biệt, triển khai kế hoạch 2021 nhưng phải nghĩ đến kế hoạch và chiến lược dài hơi hơn, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025.

“Tôi ví dụ như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam như thế nào? Đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây Nam bộ thế nào? Đường cao tốc từ Tây Nguyên xuống duyên hải miền Trung phương án nào trong tương lai? Cho nên chính chúng ta, từng cấp từng ngành phải gỡ nút thắt để bừng lên sự phát triển bền vững. Một tinh thần là không được để người dân và doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế mất niềm tin vào Chính phủ, vào Bộ trưởng, vào Chủ tịch và Bí thư các tỉnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, Thủ tướng yêu cầu mọi người dân, cơ quan, tổ chức không được lơ là với đại dịch COVID-19; cần chú ý phòng chống cháy nổ, các loại tội phạm. Cùng với đó là đảm bảo đủ hàng hóa cho Tết với giá cả ổn định. Thủ tướng nhắc lại không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cấp các cấp. Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. Không sử dụng xe công, tiền công vào hoạt động lễ hội vui chơi. Tất cả các bộ, đặc biệt các địa phương rà soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi an toàn, nhất là người dân, người yếu thế vùng khó khăn, vùng thiên tai./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu