Infographics: Những điều học sinh cần làm để phòng dịch COVID-19

Thứ 7, 09.05.2020 | 13:25:01
404 lượt xem

Bộ Y tế vừa đưa ra các khuyến cáo về những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh mắc dịch COVID-19.

(Theo dangcongsan.vn)

  • Từ khóa